top of page
Eva Ahlstrom Signature Full Blue RGB.png

MATERIAL OCH MEDIER

Ordföranden för stiftelsen Maria Ahlström-Bondestam förklarar varför och hur stiftelsen samarbetar med UNICEF, FN:s barnrättsorganisation.

I juni 2020 utforskade professor Peter Vogel och ordförande Maria Ahlström-Bondestam familjefilantropins universum och diskuterade framväxande trender, identiteter och mönster inom filantropin.

Ovanstående film berättar om Eva Ahlströms Foundations verksamhet och stiftelsens deltagande i UNICEFs WASH-projekt i delstaten Madhya Pradesh, Indien. Bland deltagarna finns president Martti Ahtisaari.

Varför, vad och hur-Eva Ahlströms stiftelse 2010-2020

En film om UNICEF:s WASH-projekt i Rajahstan i norra Indien. WASH-projektet är delvis finansierat av Eva Ahlströms stiftelse.

Intervju med stiftelsens ordförande Maria Ahlström-Bondestam, som förklarar stiftelsens syfte och pratar om företagens sociala ansvar.

Film från HAPPY-projektens resa med UNICEF till Vietnam 2017. HAPPY-projektet är ett uttalande från tre familjer (Hartwall, Ahlström och Paulig) om att bygga en bättre, mer jämlik värld genom hållbara metoder.

ÅRSBERÄTTELSE 

*(2011-2016 endast tillgänglig på svenska)

På Engelska

2022

EN

2017

EN

2021

EN

2020

EN

2019

EN

2018

EN

På Svenska

2022

SV

2017

SV

2012

SV

2021

SV

2016

SV

2011

SV

2020

SV

2015

SV

2019

SV

2014

SV

2018

SV

2013

SV

På Finska

2022

FI

2017

FI

2021

FI

2020

FI

2019

FI

2018

FI

bottom of page