top of page
Handshake

CMI MARTTI AHTISAARI FREDSstiftelse

Syftet med samarbetet är att stödja CMI:s ansträngningar att förebygga och lösa konflikter genom dialog och medling

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation är en oberoende finsk organisation som främjar fredsprocesser i Mellanöstern och Nordafrika, Afrika söder om Sahara, Eurasien och Asien. CMI föddes ur Nobels fredspristagare och Finlands tidigare president Martti Ahtisaaris vision att alla konflikter kan lösas, och CMI har sedan dess vuxit till att bli ledande inom området för internationell fredsskapande. CMI:s team består av mer än 100 internationella experter och över 300 globala partners från en mängd olika områden med vilka vi har utvecklat mer än 50 fredsprocesser. Under 2020 stödde CMI 10 fredsprocesser i 10 olika länder.

Konfliktlösning och fredsmedling är integrerade delar av utrikes- och säkerhetspolitiken och av utvecklingspolitiken i allmänhet. Utan fred och stabilitet kan det inte bli någon meningsfull utveckling. Att förebygga och lösa konflikter från deras rötter är också alltid det mest kostnadseffektiva alternativet, som erbjuder betydande belöningar för blygsamma ekonomiska investeringar. Mitt i den moderna komplexiteten av konflikter och fragmentering av fredsprocesser finns det ett växande behov av oberoende aktörer med breda nätverk och beprövad expertis – som CMI.

År 2020 stödde stiftelsen CMI:s arbete i en värld som skakas av covid-19-pandemin: länder som riskerar konflikter eller redan är i konflikt behövde ytterligare stöd för att upprätthålla fredsprocesser. Under krisen ökade CMI framgångsrikt dialogen och höll kanalerna mellan olika parter i konflikter öppna. Det gjorde man via virtuella verktyg och plattformar, vilket också underlättade parternas deltagande i arbetet. CMI nådde fler människor 2020 än tidigare år. CMI samarbetade också med lokala aktörer, till exempel i Libyen och Palestina, för kommunikation, förutsägelse och analys av effekterna av pandemin.

bottom of page