top of page

©UNICEF/UN0322927/Seng

UNICEF

Vi känner verkligen att vi som familj kan göra skillnad och ser barnskydd som ett grundläggande och väsentligt arbete som måste göras rätt för att det ska finnas stabila samhällen i framtiden.

Eva Ahlstrom Foundations långvariga samarbete med UNICEF, med fokus på barns rättigheter och barnskydd, har fortsatt, och stiftelsen är engagerad i flera projekt med UNICEF. Stiftelsen fortsätter som en aktiv medlem i UNICEFs internationella råd. Ahlström Collective Impact gav partnerskapet med UNICEF Finland en helt ny dimension.

UNI213183.jpg

©UNICEF UNI213183 Narain 2019

Pojkarna på bilden är inte relaterade till projektet

UNICEF:s barnskyddsprojekt i Västbengalen, Indien

Barnskyddsprojektet i Västbengalen, som stöds av satellitorganisationen Eva Ahlström Foundation International, fokuserar på att förbättra villkoren och hjälpen i barnhem och barnomsorg, etablera tillfälliga boenden och stödja fosterfamiljearrangemang för att säkerställa att så många barn som möjligt kan växa upp och utvecklas i en hemmiljö snarare än en institution. Det finns cirka 20 miljoner barn utan föräldrar i Indien idag. Av dessa har färre än 1 % förlorat båda föräldrarna. De flesta har blivit övergivna av sina föräldrar, flytt eller räddats från mycket svåra förhållanden, som människohandel, exploatering och brott. Dessa barns öde är vanligtvis konsekvensen av extrem fattigdom, övergrepp, misshandel och hälsoproblem. Deras chanser att växa upp och utvecklas till sin fulla potential är mycket låga.

Målet för projektets slut 2022 är att staten i Västbengalen ska ha bättre förutsättningar att tillhandahålla förebyggande tjänster för barn som riskerar att överges eller skiljas från sina familjer.

Unicef Zambia.jpg

© UNICEF/Zambia/2016

UNICEF:s barnskyddsprogram i Zambia

UNICEF bidrar via barnskyddsprogrammet i Zambia till upprättandet av ett barnskyddsprogram som ger ett integrerat, förbättrat och rättvist skydd och försvarar barn mot våld, övergrepp, utnyttjande och vanvård. Projektet levereras via nära samarbete med den zambiska regeringen och andra nationella och internationella partners. Resultaten från 2021 inkluderar:

​​

  • 116 914 barns födslar registrerades på vårdcentralerna.  Att få juridisk identitet hjälper barn att få tillgång till olika grundläggande rättigheter i samhället under hela livet.

  • 6 088 barn i formell vård har nu en ärendeakt som hjälper barnskyddstjänstemän att säkerställa skydd och vård för dessa barn

  • 38 000 utsatta barn stöddes med barnskyddsåtgärder på samhällsnivå. Detta arbete utfördes av 1 800 utbildade gemenskaper  frivilliga

  • Det nya ramverket för barn- och familjeskydd hjälper till att ge viktiga sociala tjänster till dem som behöver dem mest.

zambiainstagram_1080x1080.jpg

© UNICEF/UNI110305/Noorani

UNICEFs projekt för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten i Rwanda

Efter ett framgångsrikt HAPPY-stödt UNICEF-projekt i Vietnam fortsätter samarbetet i form av ett treårigt BF&HAPPY-projekt i Rwanda. Från ett konsortium av tre finska familjer (Hartwall, Ahlström och Paulig — HAPPY) växte samarbetet till att omfatta fem familjer (Berner, Fazer, Hartwall, Ahlström, Paulig).

Under 2020–2022 strävar det BF&HAPPY-stödda projektet efter att minska mödra- och spädbarnsdödligheten i Rwanda. Detta sker genom att utbilda vårdpersonal som arbetar inom mödravård och förlossning. Projektet genomförs i 10 utvalda provinser i landet. Projektet fokuserar också på tillgång till livsviktig sjukvårdsutrustning för vård av spädbarn. Covid-19-pandemin orsakade vissa förseningar i projektets genomförande 2020, men UNICEF:s nationella kontor i Rwanda hoppas kunna hinna med det ursprungliga schemat 2021.

Wash 3.JPG

© UNICEF/UNI110305/Noorani

UNICEFs internationella råd

Internationella rådet är en global gemenskap av individer och familjer som har gjort betydande filantropiska åtaganden till UNICEF. Som en utvald och motiverad grupp av partners strävar rådets medlemmar efter att främja alla barns rättigheter genom sina kombinerade investeringar, inflytande och expertis.  


Att vara en del av denna gemenskap ger rådsmedlemmar möjligheten att lära av varandra och ta sig an de mest pressande utmaningarna som barn står inför för att visa hur filantropi kan leda till lösningar och en positiv inverkan på de mest utsatta barnen.  


Rådet är värd för ett årligt symposium, samt ett halvårsmöte och andra sammankomster kring globala evenemang som ger rådsmedlemmarna möjlighet att lära av varandra och diskutera frågor och utbyta idéer med UNICEF:s ledningsgrupp.  


Att gå med i International Council ger sätt att engagera sig och påverka en bättre framtid för barn. Rådet leds av en styrkommitté bestående av engagerade givare som identifierar möjligheter till samarbete såsom gemensamma investeringar och ger en röst åt medlemmarnas evenemang och sammankomster. De tematiska arbetsgrupperna och prioriterade projekten ger individer möjlighet att bli mer delaktiga i rådets ledning och styrning. 
 

wash 2.JPG

© UNICEF/UNI110305/Noorani

© UNICEF/Casati

UNICEFs internationella råd

Internationella rådet är en global gemenskap av individer och familjer som har gjort betydande filantropiska åtaganden till UNICEF. Som en utvald och motiverad grupp av partners strävar rådets medlemmar efter att främja alla barns rättigheter genom sina kombinerade investeringar, inflytande och expertis.  


Att vara en del av denna gemenskap ger rådsmedlemmar möjligheten att lära av varandra och ta sig an de mest pressande utmaningarna som barn står inför för att visa hur filantropi kan leda till lösningar och en positiv inverkan på de mest utsatta barnen.  


Rådet är värd för ett årligt symposium, samt ett halvårsmöte och andra sammankomster kring globala evenemang som ger rådsmedlemmarna möjlighet att lära av varandra och diskutera frågor och utbyta idéer med UNICEF:s ledningsgrupp.  


Att gå med i International Council ger sätt att engagera sig och påverka en bättre framtid för barn. Rådet leds av en styrkommitté bestående av engagerade givare som identifierar möjligheter till samarbete såsom gemensamma investeringar och ger en röst åt medlemmarnas evenemang och sammankomster. De tematiska arbetsgrupperna och prioriterade projekten ger individer möjlighet att bli mer delaktiga i rådets ledning och styrning. 
 

Group pic unicef 2018.jpg

© UNICEF/UNI110305/Noorani

© UNICEF/Casati

UNICEFs internationella råd

Internationella rådet är en global gemenskap av individer och familjer som har gjort betydande filantropiska åtaganden till UNICEF. Som en utvald och motiverad grupp av partners strävar rådets medlemmar efter att främja alla barns rättigheter genom sina kombinerade investeringar, inflytande och expertis.  


Att vara en del av denna gemenskap ger rådsmedlemmar möjligheten att lära av varandra och ta sig an de mest pressande utmaningarna som barn står inför för att visa hur filantropi kan leda till lösningar och en positiv inverkan på de mest utsatta barnen.  


Rådet är värd för ett årligt symposium, samt ett halvårsmöte och andra sammankomster kring globala evenemang som ger rådsmedlemmarna möjlighet att lära av varandra och diskutera frågor och utbyta idéer med UNICEF:s ledningsgrupp.  


Att gå med i International Council ger sätt att engagera sig och påverka en bättre framtid för barn. Rådet leds av en styrkommitté bestående av engagerade givare som identifierar möjligheter till samarbete såsom gemensamma investeringar och ger en röst åt medlemmarnas evenemang och sammankomster. De tematiska arbetsgrupperna och prioriterade projekten ger individer möjlighet att bli mer delaktiga i rådets ledning och styrning. 
 

bottom of page