top of page

VAD VI GÖR

Vi tror på handling, samarbeten och strukturförändring

Vi tror starkt på att se vårt stöd som investeringar och inte donationer. Därför vi vill skilja på donationer till välgörenhet och strategiskt givande . Välgörenhet bygger ofta på känsla snarare än kunskap och leder inte nödvändigtvis till några hållbara resultat förutom stöd i form av pengar. Strategiskt givande, å andra sidan, idefinierar grundorsaken till ett problem, tillhandahåller stöd till lösningar på detta samt skalar  upp resultaten för att uppnå en hållbar effekt. Strategiskt givande är med andra ord ett mer praktiskt tillvägagångssätt där alla parter är aktivt involveras.  

Nyckeln till vårt förhållningssätt vad gäller strategiskt givande är våra engagerade samarbetspartners. Vi anser att samarbete är vägen till större social påverkan och på det viset åstadkomma större resutat. Genom våra egna erfarenheter har vi sett effekten av samarbeten. Därför har vi valt att samarbeta med etablerade, professionella och välkända aktörer, både nationellt och internationellt. Vi värdesätter våra samarbetspartners kompetens och erfarenhet, och det är därför vi utbildar oss själva att lära oss deras arbete, ägnar vår tid åt att stödja dem och använder våra nätverk för att aktivt förespråka deras ändamål. Vi vill verkligen förstå hur vi kan hjälpa, hur andra kan hjälpa och hur vi kan uppnå en hållbar lösning. 

Tillsammans med våra etablerade samarbetspartners har vi även valt att samarbeta inom vår familj, med andra organisationer samt med andra familjer och stiftelser. Stiftelsens mål och inspirationskälla har alltid varit att sprida våra budskap samt involvera så många olika aktörer som möjligt i vårt arbete.

Ett annat utmärkande drag för våra investeringar är att vi mäter avkastningen utifrån andra faktorer än det direkt ekonomiska. När man investerar i exempelvis barnskydd, är den förväntade avkastningen en systematisk förändring som leder till ett tryggt och säkert barn, som växer upp till att bli en samvetsgrann och säker vuxen, vilket i sin tur bidrar till ett stabilt samhälle där familjer och företag så småningom kan blomstra och frodas . Avkastningen är inte direkt ekonomisk, och den kan ta längre tid att uppnå men den är skalbar och hållbar. 
 

INVESTERA I STIFTELSENS ARBETE

Om du är en privatperson, företag eller en annan organisation som vill och kan investera i stiftelsen, är du varmt välkommen att kontakta styrelsen. Se styrelsens sida för kontaktuppgifter.

FÖRDELNING AV MEDEL
Styrelsen för Eva Ahlströms stiftelse föreslår initiativ samt beslutar om fördelning av medel. Det är därför inte möjligt att ansöka om bidrag eller ekonomiskt stöd från stiftelsen.

bottom of page