top of page
wash_edited_edited.jpg

EVA SAMARBETE ROADMAP

Vi hoppas att denna roadmap kan fungera som inspiration för aktörer eller individer med en gemensam agenda för att lösa ett specifikt samhällsproblem. 

Roadmap för samarbeten består av steg som Eva Ahlströms stiftelse har vidtagit för att åstadkomma en större effekt gällande samhällsproblem. Dessa steg och riktlinjer baseras på våra erfarenheter under de senaste 10 åren.  Våra  erfarenheter har berikats genom att arbeta med samarbets- ochpartners implementeringspartners såsom UNICEF och Crisis Management Initiative (CMI)

5 STEG MOT STÖRRE PÅVERKAN

Vi har sammanfattat vår samarbetsmodell i fem steg vilka vi följer när vi skapar och genomför gemensamma projekt. Använd gärna dessa riktlinjer och anpassa dem till dina egna initiativ för att åstadkomma gemensamma effekter. 

1. Definiera din passion och det projekt du vill ta itu med och som kan skalas

Hitta ett problem som måste lösas. Prata och lyssna på experter - vi lyssnar exempelvis på UNICEF. Välj ett projekt som kan skalas upp och som förväntas leda till en hög avkastning. Ditt mål är en snöbollseffekt som mångfaldigar resultatet!

 

2. Välj dina samarbetspartners utifrån en gemensam vision och gemensamma värderingar

När du har identifierat det problem du vill lösa bör du analysera området för att hitta personer med en gemensam vision samt värderingar och en ambitionsnivå som stämmer överens mes dina egna. Sätt av tillräckligt med tid för att hitta och träffa lämpliga samarbetspartners. I vårt fall tar detta vanligtvis 3–6 månader.  

 

3. Skapa ett ramverk  

Innan du påbörjar din resa bör du skapa ett ramverk för att säkerställa att åtagandenivån är tydlig. Tanken här är att ett engagemang i projektet innebär ett fullständigt åtagande i förhållande till initiativet som helhet. Sammanställ en riskbedömningsplan för att vara förberedd när det gäller oförutsedda omständigheter. Vi råder dig att genomföra en grundligngranskning av alla samarbetspartners. Acceptera att samarbetsprojekt tar tid. Börja med ett år men var beredd att låta ditt projekt löpa längre, kanske 3–5 år.

 

4. Organisera dig  

Utse en ordförande som är motiverad att leda projektet och villig att avsätta tid till detta. Bilda en styrgrupp för samordning och kommunikation. Identifiera tydliga roller för varje samarbetspartner och utse en kontaktperson. Se till att alla förstår och accepterar vad som förväntas av dem samt att de lägger ner tillräckligt med tid för sina uppgifter.

 

5. Kommunicera och inspirera andra

Projektet är viktigare än samarbetet, så låt innehållet tala för sig själv. Oavsett skillnader mellan givarna vad gäller  pengar, tid och expertis, måste de gemensamt tala med en samstämmig röst. Om möjligt rekommenderar vi att du lär dig mer om projektet på plats. Enligt vår erfarenhet hjälper detta oss deltagare att skapa en bättre förståelse gällande själva problemet. Att regelbundet rapportera om projektet är ett måste. Kvantifiera effekten och dela med dig av dina erfarenheter så att andra kan lära sig. Bli inspirerad och skapa förändring!

 

SÄTT IGÅNG

Du behöver inte ha koll på allt då du börjar, så det är bara att sätta igång! När du väl har satt igång kan du regelbundet utvärdera hur ditt arbete fortskrider och anpassa din verksamhet utifrån detta. 

Om du vill läsa mer om vår roadmap, ta en titt på vår fallstudie från IMD:s Family Philanthropy Navigator (Vogel.P, Eichenberger. E, Kurak.M 2020, Family Philantropy Navigator, International Institute for Management Development, Lausanne)

Purpose_Maria Ahlstrom_structure_2 (002).jpg
bottom of page