top of page
ACI_header.jpeg

©UNICEF/UN0322927/Seng

Collective Impact Logo Green-Blue RGB.png

UNICEF

Ahlström Collective Impact (ACI) är en internationellt erkänd djärv satsning som genom sitt partnerskap med UNICEF Finland, FN:s organisation för barnets rättigheter, tillför värde till syftet och affärsvärde till Ahlströms nätverksföretag samtidigt som den åstadkommer betydande förändringar i den globala samhället.

Ahlström Collective Impact förenar offentliga och privata företag, stiftelser, aktieägare och anställda för att agera tillsammans med UNICEF Finland och stödja genomförandet av utvalda Förenta nationernas hållbara utvecklingsmål. Under 2021 är dessa mål SDG 4, 5 och 17, och de gemensamma investeringarna kommer att riktas mot UNICEFs globala utbildningsprogram för att stödja SDG 4.

ACI består hittills av Ahlström Capital, Ahlstrom, Antti Ahlström Perilliset, Ahlström Invest, Walter Ahlström Foundation, Destia, Enics, Detection Technology, Glaston, M&J Recycling, Avain Yhtiöt och Suominen Corporation samt dess initiativtagare Eva Ahlström Foundation i gemensamt partnerskap med UNICEF Finland.

Relaterade meddelanden 

Ahlström Collective Impact supporting UNICEF Global Education Program - Key Results 2021

2022 September 6

Ahlström Collective Impact supporting UNICEF Global Education Program - Key Results 2021

Ahlström Collective Impact invests EUR 1 million in the welfare of children via UNICEF Finland

2022 Septemebr 7

Ahlström Collective Impact invests EUR 1 million in the welfare of children via UNICEF Finland

The Ahlström Collective Impact gives everyone in the Ahlström Network a chance to contribute towards the realization of the SDGs

2022 February 8

The Ahlström Collective Impact gives everyone in the Ahlström Network a chance to contribute towards the realization of the SDGs

bottom of page