top of page
HM ny logo.jpg

HELSINKIMISSIO

Ett nytt projekt i Finland med fokus på att minimera ungdomsutslagning

Under den nuvarande strategiska perioden har stiftelsens arbete i Finland ökat sitt fokus på barn och unga. En central uppgift under det senaste räkenskapsåret var att hitta en lämplig partner och ett lämpligt projekt genom vilket stiftelsen kunde ta itu med det växande problemet med unga i Finland som lider av ensamhet och dålig psykisk hälsa. Stiftelsens styrelse har stora förhoppningar om BLASH-samarbetet som inleddes 2020 med HelsinkiMissio

På initiativ av Eva Ahlströms stiftelse inleddes 2020 ett treårigt samarbete med familjen Berner, Veikko Laine Oy, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse samt August Ludvig Hartwalls stiftelse (BLASH). Målet med samarbetet är att skapa en lösning som gör det lättare att nå unga som behöver stöd innan deras problem blir en belastning för samhället. ​

HelsinkiMissio är en samhällsorganisation som utmanar finländarna att kämpa för det bortglömda i samhället och mot ensamhet. Ensamhet är ett djupare problem än ekonomisk fattigdom, eftersom det drabbar alla åldrar och sociala grupper. Ensamhet är orsaken till svåra problem i samhället, som dåligt barnskydd, depression, arbetsoförmåga och självmord bland äldre. HelsingforsMissios ungdomsarbete försöker minska ungas utanförskap genom att tillhandahålla lågtröskelhjälp som ökar ungas välfärd och stödjer deras egenmakt. ​

Under projektets första år utvecklades, reformerades och utökades HelsinkiMissios tjänster för ungdomar under rådande exceptionella omständigheter. Nya sätt för unga att kontakta HelsingforsMissio, med ännu lägre trösklar, togs fram och de professionella medhjälparna och volontärerna skapade en närvaro där unga idag möts till exempel online och på sociala medier. Ungdomsmålen för 2020 överträffades och totalt 1 517 ungdomar fick hjälp, och HelsinkiMissio träffade ungdomar 7 589 gånger. Förra året inleddes också ett intensivare samarbete med Helsingfors stad och andra föreningar. Integreringen av arbetet med ungdomars ensamhet gjorde också ytterligare framsteg och utökade dess räckvidd till unga vuxna. ​

Projektet är spännande och unikt: det samlar flera organisationer och familjer för att tidigt stödja unga människors välbefinnande. Vi ser detta som en investering som gör det möjligt för HelsingforsMissio att utveckla sina förebyggande tjänster för unga som en del av sin ungdomstjänst i Helsingfors och i övriga landet. Det ambitiösa målet med projektet är att utveckla en heltäckande och långvarig modell som kan användas i såväl skolor och utbildningar som i andra städer och kommuner i Finland.

bottom of page