top of page
grupp 2_edited_edited.jpg

VILKA VI ÄR

Vi ville skapa en plattform för att hjälpa människor samt föra vidare arvet av Eva och Antti Ahlström

Eva Ahlströms stiftelse grundades våren 2010 av en grupp femte generationens kvinnliga arvingar till Eva och Antti Ahlström, ett par industrimagnater som verkade under 1800-talet. I och med att Ahlströms företag expanderade globalt i modern tid, började en del familjemedlemmar diskutera sin önskan att skapa en plattform gemon vilken familjen kunde hjälpa de samhällen där företagen verkade. Denna plattform blev Eva Ahlströms stiftelse, vårt sätt att föra vidare Eva och Anttis arv.  

Eva Ahlström var en av de första kvinnliga industriledarna i Finland. Eva och hennes man Antti ansåg att företaget skulle ta väl hand om det samhälle där de verkade. Det var därför de aktivt stöttade sina lokala samhällen och arbetade med lokala sjukhus, skolor och andra bra ändamål. Eva och Antti arbetade båda hängivet för att se till att nästa generation finländare, i synnerhet flickor, fick tillgång till utbildning. Deras motto var enkelt: att vara förmögen innebär vissa skyldigheter. Därför fick Eva Ahlströms stiftelse sitt namn flr att därmed hylla denna inspirerande matriark (1848-1920).

Under de senaste åren har stiftelsen vuxit ekonomiskt, främst genom privata bidrag från familjen Ahlström. 2018 gick Eva Ahlströms Stiftelse samman med och absorberade Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms minne ("till minnet av Christina och Torsten Ahlström), en annan stiftelse inom familjen.

 

Idag är stiftelsen stolt över att ha arbetat med flera inspirerande organisationer, var och en unik på sitt eget vis, som verkar för att förbättra människors situation Varje projekt och organisation har visat på komplexiteten i samhällsfrågor men även kraften i samordnade insatser för att åstadkomma förändring.

STIFTELSENS STADGAR

Enligt stiftelsens stadgar är dess syfte: "att understöda ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta globalt eller lokalt med att ekonomiskt understöda i första hand kvinnor, barn och familjer som befinner sig i utsatt läge på grund av fattigdom, förtryck, krig, politiska oroligheter, naturkatastrofer eller andra svåra omständigheter.”

bottom of page