top of page

EVA INTERNATIONAL

Under hösten 2019 beslöt stiftelsens styrelse och ett antal familjemedlemmar som är bosatta utomlands att skapa en satellitorganisation – Eva Ahlström Foundation International (EAFI) 

Eva Ahlström International (EAFI) ingår i samma ekosystem som Eva Ahlströms stiftelse (EAS) och kommer att verka i enlighet med samma stadgar och stadgar som själva stiftelsen. Eva Ahlström Foundation International har sin egen styrelse bestående av familjemedlemmar som bor utanför Finland. Syftet med EAFI är att möjliggöra och underlätta för Ahlströms familjemedlemmar bosatta utomlands att delta i stiftelsens verksamhet. Investeringar och projekt genomförs gemensamt av EAS och EAFI.

bottom of page