EVA AHLSTRÖMIN SÄÄTIÖ

Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten auttamiseen tukemalla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa Suomessa ja ulkomailla. Säätiö on perustettu Eva Ahlströmin jälkeläisten toimesta.

Eva Ahlströmin Säätiö perustettiin keväällä 2010 Eva Ahlströmin naispuolisten jälkeläisten toimesta. Eva Ahlström säätiön nimi on huomionosoitus matriarkka Eva Ahlströmille (1848-1920).

Nuorena Eva Ahlström haaveili sähköttäjän urasta, mutta päätyikin seitsemän lapsen äidiksi ja Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi teollisuusjohtajaksi. Eva Ahlström ja hänen puolisonsa, Ahlström-yhtiöiden perustaja Antti Ahlström (1827-1896), antoivat avokätisiä lahjoituksia sairaanhoitoa, koulutusta ja kulttuuria varten ja tekivät innokkaasti töitä sen eteen, että tulevien sukupolvien suomalaiset, etenkin tytöt, saisivat käydä koulua. Heitä johdatti ajatus että omaisuus velvoittaa.

Antti Ahlströmin kuoleman jälkeen Eva otti miehensä 1851 perustaman yrityksen johtoonsa. Eva perusti Noormarkkuun kirjaston, Eva Ahlströmin sairaalan sekä Turvakodin, joka toimi vanhusten hoitokotina. Hän oli myös mukana perustamassa Marttaliiton edelläkävijää.

Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten tukemiseen. Säätiön säädöksissä tavoitteeksi määritellään ”tukemaan Suomessa ja ulkomailla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa ensisijaisesti naisille ja lapsille, jotka joutuvat köyhyyden, sorron, sodan, poliittisen epävakauden, luonnonkatastrofien tai muiden vaikeiden olosuhteiden takia elämään huonoissa olosuhteissa”.

Eva Ahlström (o.s. Holmström) syntyi vuonna 1848 ja meni 1871 naimisiin Antti Ahlströmin kanssa, joka kuului Suomen vaikutusvaltaisimpiin ja varakkaimpiin liikemiehiin. Eva sai seitsemän lasta. Hän johti miehensä kuoleman 1896 jälkeen menestyksekkäästi perheen yhtiötä. Eva Ahlströmin yksi suurimmista kiinnostuksen kohteista oli hyväntekeväisyys. Elämänsä aikana hän osallistui merkittävällä tavalla huono-osaisten naisten ja lasten terveydehuollon ja koulutuksen kehittämiseen ja rahoittamiseen.

"Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten tukemiseen"

Säätiöllä on uutiskirje joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Seuraa Säätiön toimintaa:

Pin It on Pinterest

Share This