top of page

©UNICEF/UN0322927/Seng

UNICEF

Tunnemme aidosti, että voimme perheenä vaikuttaa ja nähdä lastensuojelun perustavanlaatuisena ja välttämättömänä työnä, joka on tehtävä oikein, jotta yhteiskuntia olisi tulevaisuudessa vakaa.

Eva Ahlstromin Säätiön pitkäaikainen lasten oikeuksiin ja lasten hyvinvointiin keskittyvä yhteistyö UNICEFin kanssa on jatkunut ja säätiö on mukana useissa hankkeissa UNICEFin kanssa. Säätiö jatkaa aktiivisena jäsenenä UNICEF International Councilissa. Ahlström Collective Impact antoi yhteistyölle Suomen UNICEFin kanssa aivan uuden ulottuvuuden.

UNI213183.jpg

©UNICEF UNI213183 Narain 2019

Kuvan pojat eivät liity projektiin

UNICEFin lastensuojeluprojekti Länsi-Bengalissa, Intiassa

Länsi-Bengalin lastensuojeluhanke, jota tukee satelliittiorganisaatio Eva Ahlström Foundation International, keskittyy lastenkodeissa ja päiväkodeissa olojen ja avun parantamiseen, tilapäisten asuntojen perustamiseen ja sijaisperhejärjestelyjen tukemiseen, jotta mahdollisimman moni lapsi. voi kasvaa ja kehittyä kodin ympäristössä laitoksen sijaan. Intiassa on nykyään noin 20 miljoonaa lasta ilman vanhempia. Näistä alle 1 % on menettänyt molemmat vanhempansa. Suurin osa heistä on vanhempansa hylännyt, paennut tai pelastettu erittäin vaikeista olosuhteista, kuten ihmiskaupasta, hyväksikäytöstä ja rikoksista. Näiden lasten kohtalo on yleensä seurausta äärimmäisestä köyhyydestä, pahoinpitelystä, huonosta kohtelusta ja terveysongelmista. Heidän mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa ovat hyvin alhaiset.

Tavoitteena projektin päättyessä vuonna 2022 on, että Länsi-Bengalin osavaltiolla on paremmat edellytykset tarjota ennaltaehkäiseviä palveluita lapsille, jotka ovat vaarassa joutua hylätyksi tai eroon perheestään.

Unicef Zambia.jpg

© UNICEF/Sambia/2016

UNICEFin lastensuojeluohjelma Sambiassa

UNICEF osallistuu lasten hyvinvointiohjelman kautta Sambiassa sellaisen lastensuojeluohjelman perustamiseen, joka tarjoaa integroitua, parempaa ja oikeudenmukaista suojelua ja puolustaa lapsia väkivallalta, hyväksikäytöltä, hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Sambian hallituksen ja muiden kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vuoden 2021 tuloksia ovat mm.

​​

  • Terveyskeskuksissa rekisteröitiin 116 914 lapsen syntymää.  Laillisen identiteetin saaminen auttaa lapsia pääsemään erilaisiin perusoikeuksiin yhteiskunnassa läpi elämän.

  • 6 088 virallisessa hoidossa olevalla lapsella on nyt tapaustiedosto, joka auttaa lastensuojeluviranomaisia varmistamaan näiden lasten suojelun ja hoidon

  • Yhteisötason lastensuojelutoimilla tuettiin 38 000 haavoittuvassa asemassa olevaa lasta. Tämän työn suoritti 1 800 koulutettua yhteisöä  vapaaehtoisia

  • Uusi lasten ja perheiden hyvinvointikehys auttaa tuomaan keskeiset sosiaalipalvelut niitä eniten tarvitseville.

zambiainstagram_1080x1080.jpg

© UNICEF/UNI110305/Noorani

UNICEFin projekti äitiys- ja lapsikuolleisuuden vähentämiseksi Ruandassa

Vietnamissa onnistuneen HAPPY-tuetun UNICEF-projektin jälkeen yhteistyö jatkuu kolmivuotisena BF&HAPPY-projektina Ruandassa. Kolmen suomalaisperheen konsortiosta (Hartwall, Ahlström ja Paulig – HAPPY) yhteistyö kasvoi viiteen perheeseen (Berner, Fazer, Hartwall, Ahlström, Paulig).

Vuosina 2020–2022 BF&HAPPYn tukema hanke pyrkii vähentämään äitiys- ja lapsikuolleisuutta Ruandassa. Tämä tapahtuu kouluttamalla äitiyshoidossa ja synnytyksessä työskentelevää terveydenhuollon henkilöstöä. Hanke toteutetaan 10 valitussa maakunnassa maassa. Hanke keskittyy myös imeväisten hoidossa tarvittavien terveydenhuollon tarvikkeiden saatavuuteen. COVID-19-pandemia aiheutti joitain viivästyksiä projektin toteuttamisessa vuonna 2020, mutta UNICEFin Ruandan kansallinen toimisto toivoo, että se voi saavuttaa alkuperäisen aikataulun vuonna 2021.

Wash 3.JPG

© UNICEF/UNI110305/Noorani

UNICEF kansainvälinen neuvosto

Kansainvälinen neuvosto on maailmanlaajuinen yhteisö yksilöistä ja perheistä, jotka ovat tehneet merkittäviä hyväntekeväisyyssitoumuksia UNICEFille. Valikoituna ja motivoituneena kumppaniryhmänä neuvoston jäsenet pyrkivät edistämään jokaisen lapsen oikeuksia yhteisen panostuksen, vaikutusvallan ja asiantuntemuksen avulla.  


Tähän yhteisöön kuuluminen tarjoaa neuvoston jäsenille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja ottaa vastaan lasten kiireellisimmät haasteet osoittaakseen, kuinka hyväntekeväisyys voi johtaa ratkaisuihin ja myönteisiin vaikutuksiin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.  


Neuvosto isännöi vuosittaista symposiumia sekä puolivälin kokousta ja muita maailmanlaajuisten tapahtumien ympärillä olevia kokouksia, jotka tarjoavat neuvoston jäsenille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja keskustella asioista ja vaihtaa ajatuksia UNICEFin johtoryhmän kanssa.  


Kansainväliseen neuvostoon liittyminen tarjoaa tapoja osallistua ja vaikuttaa lasten parempaan tulevaisuuteen. Neuvostoa johtaa sitoutuneista rahoittajista koostuva ohjauskomitea, joka tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia, kuten yhteissijoituksia, ja antaa äänen jäsenten tapahtumiin ja kokouksiin. Temaattiset työryhmät ja prioriteettihankkeet tarjoavat yksilöille mahdollisuuden olla enemmän mukana neuvoston johtamisessa ja johtamisessa. 
 

wash 2.JPG

© UNICEF/UNI110305/Noorani

© UNICEF/Casati

UNICEF kansainvälinen neuvosto

Kansainvälinen neuvosto on maailmanlaajuinen yhteisö yksilöistä ja perheistä, jotka ovat tehneet merkittäviä hyväntekeväisyyssitoumuksia UNICEFille. Valikoituna ja motivoituneena kumppaniryhmänä neuvoston jäsenet pyrkivät edistämään jokaisen lapsen oikeuksia yhteisen panostuksen, vaikutusvallan ja asiantuntemuksen avulla.  


Tähän yhteisöön kuuluminen tarjoaa neuvoston jäsenille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja ottaa vastaan lasten kiireellisimmät haasteet osoittaakseen, kuinka hyväntekeväisyys voi johtaa ratkaisuihin ja myönteisiin vaikutuksiin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.  


Neuvosto isännöi vuosittaista symposiumia sekä puolivälin kokousta ja muita maailmanlaajuisten tapahtumien ympärillä olevia kokouksia, jotka tarjoavat neuvoston jäsenille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja keskustella asioista ja vaihtaa ajatuksia UNICEFin johtoryhmän kanssa.  


Kansainväliseen neuvostoon liittyminen tarjoaa tapoja osallistua ja vaikuttaa lasten parempaan tulevaisuuteen. Neuvostoa johtaa sitoutuneista rahoittajista koostuva ohjauskomitea, joka tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia, kuten yhteissijoituksia, ja antaa äänen jäsenten tapahtumiin ja kokouksiin. Temaattiset työryhmät ja prioriteettihankkeet tarjoavat yksilöille mahdollisuuden olla enemmän mukana neuvoston johtamisessa ja johtamisessa. 
 

Group pic unicef 2018.jpg

© UNICEF/UNI110305/Noorani

© UNICEF/Casati

UNICEF kansainvälinen neuvosto

Kansainvälinen neuvosto on maailmanlaajuinen yhteisö yksilöistä ja perheistä, jotka ovat tehneet merkittäviä hyväntekeväisyyssitoumuksia UNICEFille. Valikoituna ja motivoituneena kumppaniryhmänä neuvoston jäsenet pyrkivät edistämään jokaisen lapsen oikeuksia yhteisen panostuksen, vaikutusvallan ja asiantuntemuksen avulla.  


Tähän yhteisöön kuuluminen tarjoaa neuvoston jäsenille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja ottaa vastaan lasten kiireellisimmät haasteet osoittaakseen, kuinka hyväntekeväisyys voi johtaa ratkaisuihin ja myönteisiin vaikutuksiin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin.  


Neuvosto isännöi vuosittaista symposiumia sekä puolivälin kokousta ja muita maailmanlaajuisten tapahtumien ympärillä olevia kokouksia, jotka tarjoavat neuvoston jäsenille mahdollisuuden oppia toisiltaan ja keskustella asioista ja vaihtaa ajatuksia UNICEFin johtoryhmän kanssa.  


Kansainväliseen neuvostoon liittyminen tarjoaa tapoja osallistua ja vaikuttaa lasten parempaan tulevaisuuteen. Neuvostoa johtaa sitoutuneista rahoittajista koostuva ohjauskomitea, joka tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia, kuten yhteissijoituksia, ja antaa äänen jäsenten tapahtumiin ja kokouksiin. Temaattiset työryhmät ja prioriteettihankkeet tarjoavat yksilöille mahdollisuuden olla enemmän mukana neuvoston johtamisessa ja johtamisessa. 
 

bottom of page