top of page
HM ny logo.jpg

HELSINKIMISSIO

Suomessa uusi hanke, joka keskittyy nuorten syrjäytymisen minimoimiseen

Kuluvalla strategiakaudella säätiön toiminta Suomessa on lisännyt painopistettään lapsiin ja nuoriin. Kuluneen tilikauden keskeisenä tehtävänä oli löytää sopiva kumppani ja sopiva hanke, jonka kautta säätiö voisi käsitellä yksinäisyydestä ja huonosta mielenterveydestä kärsivien nuorten kasvavaa ongelmaa Suomessa. Säätiön hallituksella on suuria toiveita HelsinkiMission kanssa vuonna 2020 alkaneelle BLASH-yhteistyölle

Eva Ahlströmin Säätiön aloitteesta alkoi vuonna 2020 kolmivuotinen yhteistyö Berner-perheen, Veikko Laine Oy:n, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön sekä August Ludvig Hartwallin säätiön (BLASH) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda ratkaisu, joka helpottaa tukea tarvitsevien nuorten tavoittamista ennen kuin heidän ongelmansa tulevat yhteiskunnalle taakkaksi. ​

HelsinkiMissio on yhteiskunnallinen järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan yhteiskunnassa unohdetun puolesta ja yksinäisyyttä vastaan. Yksinäisyys on taloudellista köyhyyttä syvempi ongelma, sillä se koskettaa kaikkia ikä- ja yhteiskuntaryhmiä. Yksinäisyys on syy yhteiskunnan vaikeisiin ongelmiin, kuten huonoon lasten hyvinvointiin, masennukseen, työkyvyttömyyteen ja vanhusten itsemurhiin. HelsinkiMission nuorisotyö pyrkii vähentämään nuorten syrjäytymistä tarjoamalla matalan kynnyksen apua, joka lisää nuorten hyvinvointia ja tukee heidän voimaantumistaan. ​

Hankkeen ensimmäisenä vuonna kehitettiin, uudistettiin ja laajennettiin HelsinkiMission palveluita nuorille vallitsevissa poikkeusoloissa. Nuorille luotiin uusia, entistä alemmilla kynnyksillä yhteydenottotapoja HelsinkiMissioon, ja ammattiauttajat ja vapaaehtoiset loivat läsnäolon, jossa nykypäivän nuoret kohtaavat mm. verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisopalvelutavoitteet vuodelle 2020 ylittyivät ja yhteensä 1 517 nuorta autettiin, HelsinkiMissio tapasi nuoria 7 589 kertaa. Viime vuonna alkoi myös tiiviimpi yhteistyö Helsingin kaupungin ja muiden yhdistysten kanssa. Myös työn yhdistäminen nuorten yksinäisyyteen eteni entisestään ja laajeni nuoriin aikuisiin. ​

Hanke on jännittävä ja ainutlaatuinen: se kokoaa yhteen useita organisaatioita ja perheitä tukemaan varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvointia. Näemme tämän investointina, jonka avulla HelsinkiMissio voi kehittää nuorille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palvelujaan osana nuorisopalvelujaan Helsingissä ja muualla maassa. Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on kehittää kattava ja pitkäkestoinen malli, jota voidaan käyttää niin kouluissa ja koulutuksessa kuin muissakin kaupungeissa ja kunnissa Suomessa.

bottom of page