top of page
Handshake

CMI MARTTI AHTISAAREN RAUHASÄÄTIÖ

Yhteistyön tavoitteena on tukea CMI:n pyrkimyksiä ehkäistä ja ratkaista konflikteja dialogin ja sovittelun avulla

CMI – Martti Ahtisaaren rauhansäätiö on itsenäinen suomalainen järjestö, joka edistää rauhanprosesseja Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Euraasiassa ja Aasiassa. CMI syntyi Nobelin rauhanpalkinnon saaneen ja entisen tasavallan presidentin Martti Ahtisaaren näkemyksestä, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista, ja CMI on sittemmin kasvanut kansainvälisen rauhantyön johtajaksi. CMI:n tiimi koostuu yli 100 kansainvälisestä asiantuntijasta ja yli 300 globaalista kumppanista eri aloilta, joiden kanssa olemme edenneet yli 50 rauhanprosessia. Vuonna 2020 CMI tuki 10 rauhanprosessia 10 eri maassa.

Konfliktinratkaisu ja rauhanvälitys ovat olennainen osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kehityspolitiikkaa yleensä. Ilman rauhaa ja vakautta ei ole mielekästä kehitystä. Myös konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen niiden juurilla on aina kustannustehokkain vaihtoehto, joka tarjoaa huomattavia palkkioita vaatimattomasta taloudellisesta investoinnista. Konfliktien nykyaikaisen monimutkaisuuden ja rauhanprosessien hajanaisuuden keskellä on kasvava tarve riippumattomille toimijoille, joilla on laajat verkostot ja todistettu asiantuntemus – kuten CMI.

Vuonna 2020 säätiö tuki CMI:n työtä COVID-19-pandemian ravistelemassa maailmassa: konfliktivaarassa tai jo konfliktissa olevat maat tarvitsivat lisätukea rauhanprosessien ylläpitämiseen. Kriisin aikana CMI lisäsi onnistuneesti dialogia ja piti eri osapuolten väliset kanavat auki. Se teki tämän virtuaalisten työkalujen ja alustojen kautta, mikä myös helpotti osapuolten osallistumista työhön. CMI tavoitti vuonna 2020 enemmän ihmisiä kuin aikaisempina vuosina. CMI teki myös yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi Libyassa ja Palestiinassa pandemian vaikutusten viestinnässä, ennustamisessa ja analysoinnissa.

bottom of page