top of page
Unicef wash bild.JPG

YHTEISTYÖ-KUMPPANIMME

10-vuotisen olemassaolomme aikana olemme kokeneet kaikenlaisia kumppaneita ja projekteja. Olemme ylpeitä jokaisen organisaation omistautumisesta kriittisten ongelmien ratkaisemiseen yhteisöissämme ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Nykyiset yhteistyökumppanit

Collective Impact Logo Green-Blue RGB.png
HM ny logo.jpg

Aiemmat kumppanit ja projektit

Olemme yhdessä toteuttaneet monia onnistuneita projekteja Suomen UNICEFin kanssa ja meillä on ollut etuoikeus työskennellä perheyritystemme, muiden säätiöiden ja muiden perheiden kanssa. Tässä on joitain esimerkkejä näistä projekteista:

AIEMMIN SUOMESSA TUETUT HANKKEET

 

Eva Ahlströmin Säätiö on tukenut Aseman Lapset ja SOS-Lapsikylät Suomen työskentelyä Suomessa. Children of the Station toimii ennaltaehkäisevästi luodakseen terveen vuoropuhelun nuorten ja aikuisten välille. Children of the Stationin ydintehtävä on tukea lasten ja nuorten turvallista kasvua, mahdollistaa heidän ja heidän perheidensä hyvinvointi sekä estää sosiaalista syrjäytymistä. Organisaatiolla on hankkeita, kuten Walkers Youth Café.  

 

SOS-Lapsikylät auttaa Suomen – ja maailman – heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä edistää lapsiperheiden hyvinvointia. He pyrkivät antamaan kaikille lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman normaalia lapsuutta, perheessä ja turvallisessa ympäristössä.

 

Lisäksi säätiö on tukenut perheväkivallan vastaista työtä ja diakoniatyötä Suomessa lahjoituksin esimerkiksi Folkhälsanille (www.folkhalsan.fi) sekä Porin ja Helsingin turvakoteille (www.ensijaturvakotienliitto.fi) ja Noormarkun seurakunnalle.

PROJEKTIPESU (vesi, sanitaatio ja hygienia) MADHYA PRADESHISSA,

INTIA 2011-2014  

Eva Ahlströmin säätiö yhdessä Suomen UNICEFin ja Lindströmin kanssa tuki UNICEF Intiaa vahvistamaan ja laajentamaan WASH in School -ohjelmaa Madhya Pradeshin osavaltiossa. UNICEF tarjosi teknistä tukea GoMP:lle nopeuttaakseen turvallisen veden ja sanitaatiopalvelujen tasapuolista ja kestävää käyttöä kouluissa sekä kriittisten hygieniakäyttäytymisten omaksumista.  

 

Innovatiiviset WASH-in-Schools -lähestymistavat, joita esiteltiin 150 koulussa ja Anganwadi-keskuksessa "WASH-mallikouluina", hyödyttivät noin 25 000 koulu- ja esikoululaista ja noin 15 000 perhettä. Näitä mielenosoituksia käytettiin erittäin menestyksekkäästi oppimaan vaikuttamaan hallitukseen lisäämään WASH:ia osavaltion kouluissa käyttämällä omia resurssejaan ja institutionaalista mekanismiaan. Tämän hankkeen toteutuksen positiiviset tulokset eivät näy vain 150 kohdekoulussa, vaan myös paljon kauempana, valtion tasolla. Tämä hanke vaikutti suuresti hallituksen tavoitteeseen luoda terveellinen oppimisympäristö kouluihin. Se tasoitti tietä lapsiystävällisten WASH-komponenttien tehokkaalle käyttöönotolle (koulutuslain mukaisesti) kaikkialla osavaltiossa.  Lisäksi nykyinen Suomen NatComin tukema hanke auttoi parantamaan (Gunalta ja Shivpurilta saadun kenttäraportin perusteella) lasten ilmoittautumisasteita valittuihin projektikouluihin, erityisesti murrosikään mennessään teini-ikäisten tyttöjen parantuneiden, toimivien, lapsiystävällisten ja sukupuolisensitiiviset WASH-tilat. Madhya Pradesh on yksi osavaltio, jossa WASH-projektin keskeiset osat olivat kouluissa  Valtioneuvoston opetusministeriön seurantajärjestelmään. Intian hallitus on arvostanut tätä mallia suuresti ja pyytänyt kaikkia osavaltioita toistamaan saman.  Madhya Pradeshin paikallishallinto myönsi sen jälkeen 102 miljoonaa dollaria täytäntöönpanoon, mikä hyödytti 10 miljoonaa lasta.

Wash 3.JPG
wash 2.JPG

VESI- JA SANITIOINTIPROJEKTI (PESU) RADASTHANISSA, INTIASSA 2014–2017

WASH-projektia pilotoitiin 750 koulussa kahdella alueella, Udaipurissa ja Dungarpurissa. 93 000 lasta 30 000 perheestä hyötyi, mukaan lukien kymmenet tuhannet opettajat. Myös muut alueviranomaiset ovat kopioineet mallia ja tavoittaneet vielä 28 000 lasta. Rajasthanin WASH-projekti ja sen positiiviset tulokset ovat saaneet paikalliset viranomaiset tähän mennessä antamaan yli 4 miljoonaa dollaria (2015) tulosten levittämiseen alueen muihin kouluihin. Pääministeri Narendra Modin "Puhdas Intia - Puhtaat koulut" -kampanjalla on samanlaisia tavoitteita, ja noin 60 000 Rajasthanin koulua toivotaan pääsevän hyötymään WASH-paketista, joka sisältää hygieniakoulutuksen, wc:t, puhtaan veden ja vesihyllyt.  Oppilaat saavat sitten tehtävän levittää tietojaan perheilleen ja paikallisille yhteisöilleen. Tämä on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi levittää tietoa. Eva Ahlströmin Säätiö pystyi osallistumaan hankkeeseen Ahlström-Munksjö Abp:n yhteensä 200 000 euron määrärahalahjoituksen ansiosta vuosina 2014-2017. 

KÄSITTÄIN PROJEKTI ODISHAssa, Intiassa 2015-2017

Tämä projekti on keskittynyt Bhasman kylään Sundargarhin alueella Odishan alueella. Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut parantaa kylän lähes 5 000 asukkaan elämää ns. Village Uplift -ohjelman avulla. Ohjelman tavoitteena on lakkauttaa lapsityövoima vakuuttamalla vanhemmat lastensa koulunkäynnin tärkeydestä paremman tulevaisuuden turvaamiseksi. . Hanke tarjoaa myös kyläläisille koulutusta liike-elämän, rahoituksen ja markkinoinnin aloilla sekä mahdollistaa mikrolainojen saatavuuden. Useimmiten naiset saavat tällaista apua pienten perheyritysten perustamiseen. Muita Village Uplift -ohjelman toimintoja ovat terveystarkastukset, perushygieniakoulutus ja tiedotus kansalaisten oikeuksista.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut parantaa kylän lähes 5 000 asukkaan elämää. Paikallisia asukkaita on rekrytoitu ja koulutettu vapaaehtoisiksi viemään kehitystä eteenpäin hankkeen päätyttyä. Hanke toteutui c. 25 000 € Ahlström-Munksjö Abp.

Hand-in-Hand-Magnus-Wennman-2.jpg
vietnam-kuva800.jpg

HAPPY-PROJEKT VAMMAISTILLE LAPSILLE VIETNAMISSA 2016-2019

August Ludvig Hartwall -säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Paulig-perhe tukevat UNICEFin vammaisten lasten työtä Vietnamissa ”Inklusiivisella koulutuksella vammaisille lapsille Vietnamissa”. Tämä projekti kesti kolme vuotta ja maksoi 35 000 euroa vuodessa osallistujaa kohti, mikä tekee yhteensä 105 000 euroa vuodessa. UNICEFin päätavoitteena vammaisten lasten hyväksi tekemässään työssä on varmistaa mahdollisimman varhainen diagnoosi fyysisesti ja henkisesti vammaisille lapsille. Varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen tulee olla laadukasta, tukea tulee tarjota kaikille ja mahdollisimman monelle lapselle tulisi päästä osallistavaan koulutukseen kehittyäkseen tuottoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Tärkeä tavoite on puuttua fyysisiin ja henkisiin vammoihin liittyvään leimautumiseen. Monet vietnamilaiset uskovat, että vammaisuus on rangaistus ja merkki siitä, että henkilö on tehnyt väärin edellisessä elämässään, jolloin vammaiset ovat suuren leimauksen kohteena. Tämän seurauksena vammaiset jäävät usein yhteiskunnan ulkopuolelle, eivät käy koulua eivätkä ole tervetulleita perhejuhliin. Paremman tiedotuksen ja lakien parantamisen kautta toivotaan, että koko Vietnamin yhteiskunta tulee osallistavammaksi. Virallinen vammaisuuden mittaus Vietnamissa on kapea, eikä se sisällä lukuisia oppimisvaikeuksia tai viivästynyttä kehitystä. Vain alle 16-vuotiaat ovat mukana lasten tilastossa. Kapeasta määritelmästä huolimatta vammaisten määrä Vietnamissa on keskimääräistä suurempi. Yksi vaikuttavista tekijöistä on myrkky Agent Orange, jota Yhdysvallat käytti Vietnamin sodan aikana. Myrkky aiheuttaa terveysongelmia useille sukupolville.

bottom of page