EVA AHLSTRÖMS STIFTELSE

Eva Ahlströms stiftelse grundades våren 2010 på initiativ av flera av Eva Ahlströms kvinnliga efterkomlingar. 

Eva Ahlströms stiftelses namn är en hyllning till matriarken Eva Ahlström (1848-1920). Som ung drömde Eva om att bli telegrafist, men blev istället sjubarnsmor och Finlands första kvinnliga industriledare.

Eva Ahlström och maken, Ahlströmbolagens grundare Antti Ahlström (1827-1896), gav generösa donationer till sjukvård, utbildning och kultur. Paret arbetade ivrigt för att den kommande generationen finländare, inte minst flickor, skulle få gå i skola. De vägleddes av tanken att förmögenhet förpliktar.

Under 1800-talets senare hälft och i början av 1900-talet var Eva och Antti Ahlström betydande donatorer och visade socialt ansvar genom att understöda utbildning, hälsovård och kultur. Stiftelsens grundares idé var att fortsätta på den väg som utstakats av Eva och Antti.

Eva Ahlströms stiftelse är en allmännyttig, humanitärt inriktad stiftelse med fokus på kvinnor, barn och unga. Ändamålet med stiftelsen är enligt stadgan ”att understöda ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta globalt eller lokalt med att ekonomiskt understöda i första hand kvinnor och barn som befinner sig i utsatt läge på grund av fattigdom, förtryck, krig, politiska oroligheter, naturkatastrofer eller andra svåra omständigheter”.

ea-portrait


Eva Ahlström (1848-1920)

Eva Ahlström (née Holmström) föddes år 1848 och gifte sig år 1871 med Antti Ahlström som vid den tiden var en av Finlands mest inflytelserika och välbärgade affärsman. Eva fick sju barn, och efter mannens död 1896 tog hon framgångsrikt över ledarskapet i familjeföretaget. Ett av Eva Ahlströms största intressen var välgörenhet. Under sitt liv deltog hon med en betydande insats i utvecklandet och finansieringen av hälsovård och utbildning för mindre bemedlade kvinnor och barn.

Pin It on Pinterest

Share This