DONATIONSOBJEKT

UNICEF

Genom donationer till WASH-projekt stöder stiftelsen vatten- och sanitetsprojekt i Indien. Läs mera här.

CMI

Stiftelsen stöder CMI:s fredsarbete. Organisationen grundades av president Martti Ahtisaari. Läs mera här.

HAND-IN-HAND

Stiftelsen stöder ett 2 årigt byprojekt, drivet av Hand in Hand i Indien. Läs mera här.

FLYKTINGKRISEN

Stiftelsen har donerat  till FN:s barnfond för att stödja arbetet för flyktingkrisen. Läs mera här.

HAPPY -SAMARBETET

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig har förbundit sig att tilsammans stöda UNICEFs arbete  som stöder utbildningen av handikappade barn i Vietnam. Läs mera här.

UNDERSTÖD I FINLAND

Stiftelse har också understött olika organisationer i Finland som är inriktade på att bekämpa familjevåld. Organisationerna driver både upplysnings- och utbildningsarbete och olika former av stödboende. Den allra första donationen i stiftelsens historia (2010) gick till Folkhälsans arbete mot våld i hemmet (www.folkhalsan.fi ). Stiftelsen har också understött stödboendeenheten Porin Esikko samt ett jourhem i Helsingfors. Båda arbetar under takorganisationen Ensi-ja turvakotien liitto (www.ensijaturvakotienliitto.fi). 

Dessutom har stiftelsen understött Norrmarks församlings diakoniarbete, Vanaja fängelses familjeavdelning och Mannerheims barnskyddsförbund (Lokalföreningen i Norrmark).

DONERA TILL STIFTELSEN

Stiftelsen tar emot donationer av företag samt övriga organisationer och privatpersoner. Donationer kan göras genom att kontakta styrelsen.

UNDERSTÖD

Stiftelsens styrelse tar själv initiativ och fattar besluten om utdelningen av medel för understöd. Det går alltså inte att ansöka om understöd av Eva Ahlströms Stiftelse. 

Understödenas sammanlagda årliga storlek varierar beroende på avkastningen av det investerade kapitalet. Stiftelsen tar emot donationer av både företag och organisationer samt privatpersoner.

Pin It on Pinterest

Share This