EVA AHLSTRÖMIN SÄÄTIÖ

Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten auttamiseen tukemalla järjestöjä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, joilla on hyvä maine ja todistettavasti kokemusta työskentelystä taloudellisen tuen antamisessa Suomessa ja ulkomailla. Säätiö on perustettu Eva Ahlströmin jälkeläisten toimesta.

Säätiön puheenjohtaja Maria Bondestam kertoo vuonna 2015 tehdyssä haastattelussa Säätiön taustasta ja yritysten yhteiskuntavastuusta.

Video kertoo Eva Ahlströmin Säätiön toiminnasta sekä UNICEF:in kanssa Intian Madhya Pradeshin osavaltiossa toteutetusta WASH-projektista.Mukana m.m. Presidentti Martti Ahtisaari.

Video kertoo Säätiön toiminnasta, erityisesti yhteistyöstä UNICEF:in kanssa.Mukana m.m. Presidentti Martti Ahtisaari.

"Eva Ahlströmin Säätiö on yleishyödyllinen, humanitaarisesti suuntautunut säätiö, joka keskittyy hädässä olevien naisten, lasten ja nuorten tukemiseen"

Säätiöllä on uutiskirje joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Seuraa Säätiön toimintaa:

Pin It on Pinterest

Share This