EVA AHLSTRÖMS STIFTELSE

Eva Ahlströms stiftelse är en allmännyttig, humanitärt inriktad stiftelse med fokus på kvinnor, barn och unga. Vi understöder ideella organisationer, föreningar eller enskilda personer i Finland eller utomlands som har gott rykte och dokumenterad erfarenhet av att arbeta lokalt eller globalt. Stiftelsen är grundad och förvaltad av medlemmar i familjen Ahlström.

Intervju med Stiftelsens ordförande Maria Bondestam om bakgrunden till Stiftelsens grundande och om socialt ansvar.

Filmen ovan berättar om Eva Ahlströms Stiftelses verksamhet och Stiftelsens deltagande i UNICEFs WASH-projekt i delstaten Madhya Pradesh i Indien. Medverkande bl.a. President Martti Ahtisaari.

Filmen ovan berättar om Eva Ahlströms Stiftelses verksamhet, speciellt om samarbetet med UNICEF. Medverkande bl.a. President Martti Ahtisaari.

"Eva Ahlströms stiftelse är en allmännyttig, humanitärt inriktad stiftelse med fokus på kvinnor, barn och unga"

Stiftelsen har ett nyhetsbrev som utkommer två gånger om året.

Håll dig à jour med Stiftelsens verksamhet:

Pin It on Pinterest

Share This